Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Uchwała

UCHWAŁA NR 108/VI/2019

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy

Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5, ust. 5a, ust. 5b i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych mających swoją siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno

oraz granice obwodów szkół podstawowych obowiązujące od dnia 1 września 2019r. zgodnie

z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza

Obwód >

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.