Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

sportowe talenty

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl – udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

CELE REALIZOWANE PRZEZ PROGRAM SPORTOWE TALENTY

Zebrane dane pozwolą na:

  1. populacyjną ocenę kondycji fizycznej
  2. ocenę somatycznych i motorycznych predyspozycji poszczególnych uczestników programu do uprawiania sportu
  3. budowanie skal referencyjnych (odniesienia) dla ocen kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce

W celu oceny poziomu sprawności uczestników programu zostaną przeprowadzone badania sprawności. Badane będą przejawy szybkościowych, siłowych oraz wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Pomiary będą wykonane w wystandaryzowanych próbach sprawności, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami (filmy, prezentacje i opisy).

Wyboru prób dokonano uwzględniając kryteria wiarygodności pomiarów (trafności, rzetelności, obiektywności i standardowości) oraz możliwości ich oceny poprzez standaryzację na funkcje średniej i odchylenia standardowego dla populacji ogólnopolskiej (osobno dla obu płci).

 

ZAKRES BADAŃ KONDYCJI FIZYCZNEJ

W celu oceny poziomu sprawności uczestników programu zostaną przeprowadzone badania sprawności. Badane będą przejawy szybkościowych, siłowych oraz wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Pomiary będą wykonane w wystandaryzowanych próbach sprawności, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami (filmy, prezentacje i opisy).

Wyboru prób dokonano uwzględniając kryteria wiarygodności pomiarów (trafności, rzetelności, obiektywności i standardowości) oraz możliwości ich oceny poprzez standaryzację na funkcje średniej i odchylenia standardowego dla populacji ogólnopolskiej (osobno dla obu płci).

W zakres badania rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej wejdą:

  1. pomiar wysokości ciała
  2. pomiar masy ciała
  3. bieg 10×5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-kwasomlekowe.
  4. beep–test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu).
  5. podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała).
  6. skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-niekwasomlekowe.

Proponowane badanie będzie realizowane raz w roku. Osoby upoważnione do ewidencji ST, po zrealizowaniu testów będą zobowiązane do wprowadzenia zebranych danych do systemu.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Poznaj swoje możliwości! Wspólnie ze swoim nauczycielem sprawdź jaki jesteś dziś. Za rok, po kolejnym badaniu, łatwo sprawdzisz, czy rośniesz w optymalny sposób a Twoja motoryczność rozwija się na miarę Twoich możliwości. A może Twój trening przynosi tak dobre efekty, że poprawa Twych motorycznych osiągnięć przekracza oczekiwania? Nauczyciel wprowadzi wszystkie wyniki do systemu, a Ty będziesz mógł śledzić swoje postępy. Pamiętaj, nie jest najważniejsze czy jesteś lepszy od innych. Ważne jest to, czy jutro będziesz lepszy niż jesteś dziś.

Wyniki Twoich badań zostaną anonimowo udostępnione związkom i klubom sportowym. Jeżeli okaże się, że masz wyjątkowy talent, dysponujesz potencjałem do bycia wybitnym sportowcem, klub będzie mógł skontaktować się z Twoją szkołą i zaproponować Ci trenowanie dyscypliny, w której będziesz naprawdę dobry i w przyszłości będziesz mógł zostać reprezentantem Polski.

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

Brak przygotowania Waszych dzieci do całożyciowej troski o kondycję fizyczną, zdrowie i urodę może wywołać zagrożenia dla jakości ich życia. Sprawić, że zmniejszą one swoje szanse na powodzenie, sukces i samorealizację. Zatracą możliwość kształtowania swojego zdrowia i funkcjonowania bez barier i ograniczeń. Jednym z elementów takiego przygotowania jest wdrożenie waszych synów i córek do permanentnej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej.

Wsparciem w tym zakresie będzie Program Sportowe Talenty. Gromadzone w nim wyniki pomiarów somatycznych i prób sprawności trafiają do systemu informatycznego, gdzie w pełni bezpieczne będą dostępne dla Was, Waszych dzieci i ich nauczycieli. Będą obrazować przebieg ich rozwoju somatycznego i motorycznego, tym samym informując o stanie ich zdrowia.

Dostęp do wyników (anonimowo!) uzyskają też związki i kluby sportowe. Jeżeli okaże się, że Państwa dzieci mają szczególne zdolności i wyjątkowy sportowy talent, klub będzie mógł skontaktować się ze szkołą i poprosić o kontakt z Państwem. To Państwo zdecydują, czy taka oferta Was interesuje i czy Państwa dziecko będzie wyczynowo uprawiać sport. Nasz cel to podpowiedzieć, jaki sportowy talent ma Państwa dziecko.

UZASADNIENIE DLA WPROWADZENIA PROGRAMU DO SZKÓŁ

Idei stworzenia Sportowych Talentów przyświecała potrzeba przygotowania prostego w obsłudze narzędzia do pomiaru i oceny kondycji fizycznej. Nieodpłatne udostępnienie narzędzia w Internecie umożliwia dostęp do niego wszystkim zainteresowanym stanem kondycji fizycznej polskiego społeczeństwa. Mogą z niego korzystać nauczyciele rodzice, trenerzy, zespoły naukowe, pracownicy jednostek administracji państwowej, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Narzędzie może służyć celom statutowym klubów sportowych oraz związkom sportowym i innym podmiotom działającym w obszarze sportu.

W Polsce od trzech dekad obserwowany jest dramatyczny spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Wprowadzenie do szkół permanentnego mechanizmu monitorowania zmian kondycji fizycznej stwarza możliwość uzyskiwania w prosty sposób wiarygodnych informacji o stanie zdrowia młodych polskich pokoleń. Jest to identyfikowanie zdrowia przez pryzmat jego pozytywnych mierników i wskaźników, do których od połowy XX wieku zalicza się kondycję fizyczną.

Młode pokolenia będą mogły dzięki badaniu i ocenianiu kondycji fizycznej kształtować w sobie postawy troski o zdrowie, tężyznę fizyczną, wydolność i urodę własnego ciała, a także wspierać dążenia do realizacji sportowych marzeń. Zmiana trybu życia, złe nawyki żywieniowe, zmniejszona aktywność fizyczna mają duży negatywny wpływ na obecny stan zdrowia dzieci i młodzieży. Z badań prowadzonych przez jednostki naukowe wynika, że coraz większa liczba dzieci i młodzieży w Polsce ma problem z niewłaściwą masą ciała. Obniżona sprawność fizyczna u dzieci i młodzieży wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Podstawa prawna :

https://sportowetalenty.gov.pl/download/Ustawa_z_dnia_17_sierpnia_2023_r._dot._ewidencji_Sportowe_Talenty.pdf

https://sportowetalenty.gov.pl/download/Rozporz%C4%85dzenie_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_dnia_28_sierpnia_2023_r..pdf

https://sportowetalenty.gov.pl/download/Przetwarzanie_danych_osobowych_Sportowe_Talenty.pdf


 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.