Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Obowiązki ucznia

Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych,

2) dbać o honor i tradycje szkoły oraz szanować jej symbole,

3) swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować szkołę w środowisku,

4) kulturalnie zachowywać się w miejscach publicznych,

5) dbać o piękno i czystość mowy ojczystej,

6) być zawsze uprzejmym wobec dorosłych i rówieśników,

7) umieć słuchać innych, szanować ich poglądy oraz to, że ktoś jest inny,

8) świadczyć pomoc słabszym,

9) być odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny,

10) reagować na wszelkie przejawy zła,

11) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,

12) po dzwonku na lekcje zająć swoje miejsce i być przygotowanym do zajęć,

13) usprawiedliwiać na bieżąco każdą nieobecność poprzez dostarczenie stosownego dokumentu,

14) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,

15) systematycznie odrabiać zadania domowe,

16) być aktywnym i samodzielnym w czasie zajęć,

17) bezpiecznie posługiwać się przyborami i sprzętem zgodnie z przeznaczeniem,

18) szanować sprzęt szkolny, a w przypadku jego zniszczenia naprawić wyrządzone szkody materialne,

19) szanować cudzą własność,

20) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

21) zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

22) nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających życiu, zdrowiu,

23) dbać o higienę ciała i włosów,

24) ubierać się czysto i skromnie, w czasie uroczystości stosować strój odświętny,

25) wywiązywać się z pełnionych funkcji lub powierzonych zadań,

26) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.